1. zaměření se na požadavky zákazníka a splnit je na co nejvyšší možné úrovni a dosáhnout tak jeho spokojenosti
  1. přesně definovat strategické cíle a záměry, kontrolovat jejich plnění a informovat o tom všechny pracovníky firmy MARSTON
  1. vytvoření a udržování příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance
  1. umožnit zaměstnancům přístup k aktuálním informacím, zvyšovat jejich kvalifikaci, dovednosti a celkové schopnosti
  1. mít přesně stanovené odpovědnosti, pravomoci pro efektivní řízení firmy
  1. neustálé zlepšování pro plnění požadavků zákazníka
  1. rozvíjení systému managementu kvality ke spokojenosti jak zákazníka tak pracovníků firmy
  1. neustálé analyzování pracovních procesů a výrobků, opatření pro zlepšování kvality
  1. provádět hodnocení našich dodavatelů, navazovat a udržovat s nimi dobré vztahy
  1. monitorovat práci naší konkurence a na základě toho zlepšovat naše výrobní procesy
  2. rozvíjet systém managementu kvality ve všech úrovních řízení společnosti